Disclaimer voor www.docter-enschede.nl

Docter Stralen & Poedercoaten (Kamer van Koophandel: 8108157) verleent u hierbij toegang tot www.docter-enschede.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Docter Stralen & Poedercoaten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.docter-enschede.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Docter Stralen & Poedercoaten.

Beperkte aansprakelijkheid

Docter Stralen & Poedercoaten spant zich in om de inhoud van www.docter-enschede.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.docter-enschede.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Docter Stralen & Poedercoaten. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.docter-enschede.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op www.docter-enschede.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Docter Stralen & Poedercoaten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Docter Stralen & Poedercoaten en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Docter Stralen & Poedercoaten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.